skip to Main Content
NOAB Gecertificeerd +31 (0)13 51 99 661 info@vkpfinancials.nl
DISCLAIMER VAN KAAM & PARTNERS

Copyright, aansprakelijkheid en verwijzingen

Copyright 


De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Van Kaam & Partners. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Van Kaam & Partners is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Van Kaam & Partners niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Van Kaam & Partners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Van Kaam & Partners geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Back To Top